0%-os HITEL napelem telepítésre

Info

0 %-os HITEL napelem telepítésre

Lakossági 0 %-os HITEL 2017. április 24-től

0%-os hitel napelem telepítésre0 %-os HITEL teljes információja: http://www.mfbpont.hu/

A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

Az MFB Pontok teljes listáját ide kattintva  érheti el, az Önhöz, vagy vállalkozásához legközelebb eső fiókot a fiókkereső segítségével találhatja meg!

Hitelprogramok célja:

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Beadhatóság dátuma: 2017. április 24. - 2022. december 31.

Hitelprogramok keretösszege

GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel:

105,2 milliárd forint (a társasházak és lakásszövetkezetek által igényelt Kölcsönök összege nem haladhatja meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át). 

VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel:

9,41 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Kölcsönfelvevők köre

Kölcsönfelvevő lehet

1.      1. természetes személy,

2.      2. társasház,

3.      3. lakásszövetkezet

A Projektek megvalósítási helye

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Kamat: 0% / év

Kölcsön összege

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

Társasház és Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

Önerő

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.

Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra.

A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely az esetleges Türelmi és Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

Rendelkezésre tartási idő: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18 hónap.

Az elvárt fedezettség mértéke az alábbi:

a) TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

i. 2 millió Forint kölcsönösszeget meg nem haladó Kölcsön esetén biztosíték adása nem szükséges,

ii. 2 millió Forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a

tőkekitettség legalább 50%-a;

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN a korszerűsítéssel érintett ingatlant kötelező a fedezeti körbe bevonni, amennyiben a Kölcsön összege a 2 millió Forintot eléri, vagy azt meghaladja.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

ingatlanon alapított jelzálog;

fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék;

Támogatható tevékenységek köre

A támogatható tevékenységek körére vonatkozóan mind a természetes személy, mind pedig a társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetében részletes leírást tartalmaz a termékleírás az energiahatékonyság javítására és a megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek körét illetően is.    

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése

Megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek

 1. napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használatimelegvíz-igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység);
 2. brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használatimelegvíz-igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából (önállóan támogatható tevékenység);
 3. napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához (önállóan támogatható tevékenység);
 4. földhő-víz, víz-víz, levegő-víz hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (önállóan támogatható tevékenység).

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

 1. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése (önállóan támogatható tevékenység);
 2. fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése (önállóan támogatható tevékenység);
 3. az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
 4. fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése:
 5. hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagy hatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs kazánok beépítése) (önállóan támogatható tevékenység);
 6. hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje (pl. felületfűtés kialakítása) (önállóan támogatható tevékenység);
 7.  szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (kizárólag az i. pont szerinti támogatható tevékenységgel együtt támogatható);
 8. automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
 9. hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, VRF5 típusú hűtési rendszer kiépítése (önállóan támogatható tevékenység);
 10. meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása (kizárólag másik, önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogatható):
 11. fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje;
 12. világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energiamegtakarítást eredményeznek.

EGYÉB, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

TERMÉSZETES SZEMÉLY, TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

 1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése):

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);

b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;

c) statikai szakvélemény;

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

2. Kötelező nyilvánosság biztosítása: a www.szechenyi2020.hu honlapon szereplő, a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos tevékenységek

3. Projektmenedzsment.

4. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Önerőként elszámolhatóak.

Kérdése van? Még bizonytalan? Bátran vegye fel velünk a kapcsolatot:

Árvai Viola: 06-30-8515288

Nyári Zoltán: 06-30-3963593