Lakossági otthonfelújítási / napelem támogatás

Info

 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS

a gyermeket nevelő családok részére

 

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉRE IS IGÉNYBE VEHETŐ!

 

Igénybe veheti:

 

 •  legalább egy gyermeket nevelő
  • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
   • a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
   • a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  •  kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja
 •  legalább 1 éve – legfeljebb egybefüggően 30 nap megszakítással – folyamatosan (TB jogviszony)
 •  az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása
 •  magyar állampolgár
 •  a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló
 •  megváltozott munkaképességű személy (50%os egészségkárosodás, munkaképességét elvesztette 67%-ban, fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül)
 •  mozgáskorlátozott személy (a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdés 14. pontja szerinti mozgáskorlátozott személy)

 

Ingatlan feltétele:

 

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

 

A támogatás mértéke

 

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet, de összesen legfeljebb 3 000 000 forint.

 

A támogatás igénylése

 

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. Kizárólag Áfakörös számlák fogadhatóak el!

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon online, postán, vagy személyesen nyújtható be a Kincstárnál. A nyomtatványok megtalálhatóak: (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kerelem-benyujtasanak-nyomtatvanyai)

 

Támogatható építési tevékenységek:

 

 1. a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
  c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 2. d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, külső festés, színezés
  e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 3. f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
  g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
  h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
  i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.)
  j) belső tér felújítása, ideértve
 4. ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  jb) a galériaépítést,
  jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 5. jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 6. k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
  l) kerítés építése,
  m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 7. n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
  o) térburkolat készítése, cseréje,
  p) télikert kialakítása,
  q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 8. r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint
  s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.
  t)használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

 

Fontos információ napelemes rendszerrel kapcsolatban!!

 1. június 30-át követően megkötött villamosenergiavásárlási szerződés, valamint a villamosenergia- kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”

 

Példák arra, hogy hogyan oszlik meg az anyagköltség és munkadíj aránya: (Példák a MÁK hivatalos tájékoztatójából)

 

 1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
  Munkadíj: 1.500.000,- Ft
  Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
  Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 -.1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg

 

 1. Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft Anyagköltség: 4.000.000,- Ft
  Munkadíj: 1.000.000,- Ft
  Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,- Ft.

 

 1. Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft Anyagköltség: 1.000.000,- Ft
  Munkadíj: 0,- Ft
  Kifizethető támogatás: 0,- Ft

A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.