Lakossági otthonfelújítási / napelem támogatás

Info

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS

a gyermeket nevelő családok részére

 

NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉRE IS IGÉNYBE VEHETŐ!

 

  

Igénybe veheti:

 

 • legalább egy gyermeket nevelő
  • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  • vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
   • a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
   • a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  • kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja
 • legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan (TB jogviszony)
 • az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása
 • magyar állampolgár
 • a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló
 • megváltozott munkaképességű személy (50%os egészségkárosodás, munkaképességét elvesztette 67%-ban, fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül)
 • mozgáskorlátozott személy (a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet] 1. (4) bekezdés 14. pontja szerinti mozgáskorlátozott személy)
 • az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása

 

Ingatlan feltétele:

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

 

A támogatás mértéke

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet, de összesen legfeljebb 3.000.000 forint.

 

A támogatás igénylése

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon online, postán, vagy személyesen nyújtható be a Kincstárnál.

 

Támogatható építési tevékenységek:

 1. a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 2. b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 3. c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 4. d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 5. e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 6. f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 7. g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 8. h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
 9. i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje
 10. j) belső tér felújítása, ideértve
 11. ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását,

festését, tapétázását,

 1. jb) a galériaépítést,
 2. jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 3. jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 4. je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 5. jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 6. k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 7. l) kerítés építése,
 8. m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 9. n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 10. o) térburkolat készítése, cseréje,
 11. p) télikert kialakítása,
 12. q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 13. r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 14. s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

 

Példák arra, hogy hogyan oszlik meg az anyagköltség és munkadíj aránya: (Példák a MÁK hivatalos tájékoztatójából.

 

1.

 

Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft

Anyagköltség: 4.500.000,- Ft

Munkadíj: 1.500.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 -.1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg

 

2.

 

Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft

Anyagköltség: 4.000.000,- Ft

Munkadíj: 1.000.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000,- Ft.

 

3.

 

Felújítás teljes költsége: 1.000.000,- Ft

Anyagköltség: 1.000.000,- Ft

Munkadíj:    0,- Ft

Kifizethető támogatás:    0,- Ft

A kifizethető támogatás 500.000,- Ft lenne, ha legalább 250.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is benyújtásra került volna. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így támogatás nem fizethető ki.

 

Otthonfelújítási támogatás
Gyakran ismételt kérdések
Csak házasok igényelhetik a támogatást?
NEM, meglévő gyermek/gyermekek után élettársak és a gyermeket nevelő egyedülálló szülők egyaránt
igényelhetik.
A 2020-ban vásárolt anyagok számláit elfogadják?
Például a kivitelezés csak 2021. januárban kezdődik, de ehhez már előre meg vannak vásárolva a
szükséges anyagok számlával. A munkadíjról kiállított számlák már 2021. éviek lesznek.
NEM, a 2020. évben megvásárolt építőanyagokról kiállított számlák a támogatás igénylésekor nem
számolhatók el.
Egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozói szerződés alapján,
valamint, 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számlák alapján nyújtható be a
támogatási kérelem.
Beadható-e a támogatás csak anyagköltségről (mivel a munkálatokat el tudjuk
végezni szakképesítésünknek köszönhetően)?
NEM adható be számla kizárólag anyagköltségről, a támogatás összegében az anyagköltség és a
vállalkozói díj 50-50%-ban szerepelhet.
Miként kell értelmezni az 50-50% (anyag-munkadíj)?
A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az
anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két
költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az
összköltségen belül a támogatással érintett részre.
Mennyi a támogatás összege, azt hogyan számolják?
A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.
A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum enni lehet a támogatás (legfeljebb
3.000.000 Ft).
A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyag költségnek kell lenni, a másik
felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag illetve munkadíj számla.
Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, akkor nem jogosult csak a kisebb tétel
kétszeresére.
Minden esetben kell kivitelezői szerződés, vagy elég ha a vállalkozó számláját
benyújtjuk?
IGEN, a vállalkozói szerződést minden esetben csatolni kell a kérelemhez.
A munkadíjról milyen számla fogadható el?
A vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét
teljesítette (nyugta nem, csak számla fogadható el).
A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki.
A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla
csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó sem az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén egyik
igénylőnek sem közeli hozzátartozója vagy a felújítást végző gazdálkodó szervezetnek sem az
igénylő/igénylők, sem az igénylő/igénylők közeli hozzátartozója vagy élettársa nem tagja, nem
munkavállalója és nem vezető tisztségviselője. Tehát a felújítási kivitelezést végző vállalkozásban például
nem lehet tulajdonos vagy alkalmazott az igénylő így saját magának nem számlázhat.
A lakásban, amelyben élünk nem vagyunk bejelentkezve, de ha átjelentkezünk,
akkor mikor kezdhetjük a felújítást?
A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában fenn kell állnia az 1 éves lakóhely feltételének, tehát a
benyújtást megelőző egy éven túli bejelentési időnek.
2020. évben vásároltunk ingatlant, amely felújításra szorul, ezért nem lehet
beköltözni. Ebben az esetben is vonatkozik az 1 éves időtartam?
NEM, az 1 éves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni, ha a támogatással érintett lakás
tulajdonjogának megszerzésére, a lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Ugyanakkor, ha a tulajdonváltás a Ptk. szerinti
hozzátartozók között történt, akkor a már támogatással érintett lakásra a tulajdonváltással sem igényelhető
újabb támogatás.
Történhet-e több ütemben a felújítás? Vagyis van egy számla, ami 2021.
februárban lett kiállítva, de az év hátralévő részében további felújítást szeretnénk
végezni. Meddig nyújthatók be a számlák?
IGEN, a lakás teljes felújításának befejezését – nem az egyes munkálatok befejezését – követően kell a
kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül benyújtani.
A felújítás időtartamát és a munkálatok számát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is
köthető szerződés.
Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk
igényelje az otthon-felújítási támogatást?
A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező
házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik, így nincs lehetőség arra, hogy
csak az egyik fél igényelje a támogatást.
Lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezünk, melyek felhasználása a jövő
évben válik esedékessé. A számlák felhasználhatók lesznek-e az otthonteremtési
támogatás igénybevételéhez is?
IGEN a rendelet nem zárja ki a lakás-előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódóan elszámolt számlák
jelen támogatás keretében történő elszámolását.
Elegendő-e ha a lakcímigazoló kártyán tartózkodási helyként van a felújítással
érintett ingatlan címe feltüntetve, vagy állandó lakcímként kell szerepelnie?
NEM, a felújítással érintett ingatlannak a lakcímkártyán lakóhelyként kell feltüntetve lennie, ami nem
azonos a tartózkodási hellyel.
A lakásunk jelzálogjoggal terhelt. Jogosultak vagyunk-e a támogatásra?
IGEN, a rendelet szerint nem kizáró ok, ha a lakás hitel miatt jelzálogjoggal terhelt.

25. éves korú gyermek esetén a felújítást a gyermek 25. életévének betöltésének
napjáig el kell végezni?
IGEN, a gyermek 25. életévének betöltése előtt be a kérelemnek be kell érkeznie a Magyar
Államkincstárhoz, így be kell, hogy fejeződjön a felújítás, valamint a számlákat is ki kell egyenlíteni
addigra.
A felújított ingatlan értékesíthető?
IGEN, a rendelet nem tartalmaz a felújított ingatlan értékesítésre vonatkozó előírásokat, korlátozásokat.
Az eladott ingatlanra az új tulajdonos is ismét igényelheti az otthonfelújítási támogatást akkor, ha az új
tulajdonos az előző igénylőnek nem a hozzátartozója.
Az ingatlan tulajdonosa (100%-ban) kiskorú. Ki igényelheti a támogatást?
A támogatási kérelem benyújtására a kiskorú gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy gyám
jogosult.
Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?
Például nem igényelhető támogatás:
- a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
- a szabadon álló gépek beszerzése (pl. mosógép, szárítógép)
- a lakás bővítésére plusz szobákkal
- a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
- a tároló építésére
- a raklapra, mint anyagköltségre
- az infraszauna beépítésére
- a teraszra motoros vagy kézi napellenző beszerelésére
- a riasztó beszerelésére
Elfogadnak-e külföldi számlákat?
Külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó
rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.
Milyen igazolás szükséges külföldi munkaviszonyról?
Külföldi társadalombiztosítási hatóság igazolása szükséges, hitelesített magyar fordítással, amely
bizonyítja a kérelem benyújtását megelőző legalább 1 éve folyamatosan fennálló biztosítotti jogviszonyt,
azonban a kérelem benyújtása napján már hazai jogviszonyban kell állnia az igénylőnek.
Mit jelent az, hogy a támogatást az igénylő csak egyszer veheti igénybe?
Időbeliségre vonatkozik, tehát több munkát is elvégeztethet, de támogatási kérelmet csak egyszer nyújthat
be az elvégzett munkák összessége vonatkozásában.
A támogatás igénybevételére olyan ingatlan esetén is van lehetőség, amely egyéni
vállalkozásnak is székhelye?
IGEN.
Beadható-e kérelem, ha az igénylőnek falusi CSOK támogatása van folyamatban?
IGEN, de azonos számlák nem számolhatók el mindkét támogatás terhére.

Tekintettel arra, hogy kirendelt gyám nem csak a szülők halála miatt lehet valaki,
a gyámként kirendelt rokon jogosult-e a támogatás igénybevételére, ha a gyámolt
kiskorú gyermek szülei élnek?
A jogszabály normaszövege kifejezetten csak a szülők halála miatt kirendelt olyan gyám esetében teszi
lehetővé a támogatás igénylését, aki amúgy a gyámolt kiskorú személynek vagy személyeknek a rokona,
így más esetekben sajnos erre nincs lehetőség.
Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de a használatbavételi
engedély kézhezvétele előtt?
NEM, a még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az ingatlan-nyilvántartásba
még nincs bejegyezve.
Kizáró ok, ha a 25 év alatti gyermeknek van munkaviszonya, önálló jövedelme,
esetleg más lakcímen tartózkodási helye vagy külföldön tanul?
NEM, a kérelem elbírálásánál nem szempont, az a fontos, hogy a lakcímkártyáján lakóhelyként (nem
tartózkodási helyként) szerepeljen a felújítással érintett ingatlan.
Mit jelent a közeli hozzátartozó (kitől nem fogadható el munkadíjra számla)?
A házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka, …; felmenők:
szülő, nagyszülő…), az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a
nevelőszülő, valamint a testvér.
Az ingatlanon lévő haszonélvezeti jog befolyásolja a támogatás elbírálását?
NEM.
Napelemes rendszerrel kapcsolatos módosítás
Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je
előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a
felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a
kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti
dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján),
miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg.
Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a
450.000 Ft/kWp összeget?
Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a 450.000 Ft/kWp
feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.
Forrás: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik

Kérdése van? Még bizonytalan? Bátran vegye fel velünk a kapcsolatot:

Bognár Anikó: 06-30-1453607

Árvai Viola: 06-30-8515288